Komen Inbrekers Terug voor een tweede Poging?


Waarom keren inbrekers terug voor een tweede inbraak in hetzelfde huis? Het is helaas een bekend fenomeen. Ze zijn vertrouwd met de omgeving, weten wat er te verwachten valt of hopen dat er nieuwe waardevolle spullen zijn verkregen.

We hebben hierover gesproken met Sybren van der Velden, projectleider Woninginbraak bij de Nationale Politie, en Michel Hermans van MH Beveiligingstechniek. Als slotenmaker is Hermans goed op de hoogte van de nodige voorzorgsmaatregelen. Het korte antwoord op de vraag Komen Inbrekers Terug voor een tweede Poging? = Dus Ja

Volgens Van der Velden, werkzaam bij het landelijk coördinatieteam High Impact Crimes, komen herhalingsinbraken wel degelijk voor, zij het niet heel frequent. In het afgelopen jaar werden ongeveer 30,000 inbraken gemeld, waarvan er 1,000 herhalingsinbraken betroffen. Dit betekent dat in 3,5% van de gevallen slachtoffers opnieuw het slachtoffer werden van een woninginbraak.

Hoewel het aantal inbraken de afgelopen jaren is afgenomen – in 2012 lag het aantal op 92,000 en daalde tot 39,500 in 2019 – blijft het percentage herhalingsinbraken stabiel op 3,5%. In 2020 zette de daling door, wat volgens Van der Velden wordt toegeschreven aan het thuiswerken tijdens de coronacrisis. Hij benadrukt dat het eenvoudigweg thuis zijn de meest effectieve preventiemaatregel is tegen inbraken, omdat inbrekers niet gepakt willen worden of de confrontatie willen aangaan.

De gevolgen van een tweede inbraak zijn aanzienlijk. Michel Hermans, een slotenmaker, wijst op de emotionele impact voor slachtoffers, met name de gedachte aan een onbekende in huis. Naast gestolen spullen laat de achtergelaten wanorde in huis diepe sporen achter. Van der Velden bevestigt deze ernstige gevolgen, waarbij sommige slachtoffers wekenlang wakker liggen en zelfs kinderen negatieve reacties vertonen, zoals bedplassen.

Gelukkig kan de kans op een tweede inbraak worden verkleind met preventieve maatregelen. De slotenmaker geeft enkele tips, zoals het altijd goed afsluiten van deuren en ramen bij het verlaten van huis, het installeren van automatische buitenverlichting en het gebruik van een videodeurbel. Ook raadt hij aan een alarmsysteem aan te schaffen en te kiezen voor hang- en sluitwerk met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

Wat betreft het gedrag van inbrekers, blijkt dat ze na een mislukte poging meestal niet terugkeren. Echter, na een succesvolle inbraak is de kans op herhaling volgens Van der Velden wel aanwezig, vooral als de buit waardevolle elektronica betreft die snel kan worden vervangen.